Logate Shop

Logate tarjoaa asiakkaan tarpeisiin varioituvia korkealuokkaisia materiaalien ja toimitusketjun hallinnan palveluratkaisuja, jotka edistävät tehokkuutta ja tuotteiden saatavuuden hallintaa sekä mahdollistavat asiakkaan keskittymisen varsinaiseen ydinliiketoimintaansa. Asiakkaitamme ovat eri alojen teollisuusyritykset, terveydenhuollon sektori sekä maahantuontiyhtiöt.

Logaten tavoitteena on tuottaa asiakkailleen paras käyttäjäkokemus kehittämällä sekä toimittamalla materiaalihallinnan ratkaisuja, jotka edistävät asiakasyrityksen kannattavuutta ja palvelukykyä tarjoamalla materiaalien hallinnoimiseen sekä käsittelyyn asiakaskohtaisia ja mitattavia ratkaisuja.

Haluamme olla arvostettu ja toivottu yhteistyöpartneri, jonka keskeisiä menestystekijöitä ovat: avoin ja sujuva yhteistyö, osaava ja innostunut henkilöstö, kehittyvän tietotekniikan hyödyntäminen, liiketoimintatiedon jalostaminen, proaktiivisuus, kumppanuusverkostojen kehittäminen sekä jatkuva kehitys. Logatella on ISO 9001 –laatujärjestelmä- ja ISO140001-ympäristöjärjestelmä-sertifioinnit sekä ilmailuviranomaisten valvoma lentorahdin Valvotun edustajan – status.